مرور برچسب

نظام اجتماعی

ساختار چیست؟

     مفهوم ساختار يكى از رايج‌‏ترين مفاهيم در علوم اجتماعى و حتى علوم انسانى و درعين‏‌حال يكى از پيچيده‌‏ترين و مبهم‏‌ترين اين مفاهيم است. جامعه‌‏شناسى، انسان‌‏شناسى، روان‏‌شناسى، روان‌‏شناسى اجتماعى، اقتصاد، و حتى تاريخ و جغرافيا...…

رابطه یا نظام اجتماعی: درباره «جامعه شناسی مردم مدار»

اگر از پارادایم اساسی علمی حرکت کنیم که علوم اجتماعی نیز بخشی از آن است، اصولاً شناخت باید بر اساس نظامی قائم به خود استوار باشد. بنابراین هدف از آن نه تعمیم نتایج به دست آمده و نه حتی کاربرد شناخت، بلکه به دست آوردن شناخت به خودی خود است.…

زبان های ناتوان،گوش های ناشنوا

در میان پدیده هایی که انسان شناسی فرهنگی با آنها سروکار دارد و در جوامع باستانی، پیش صنعتی یا مدرن به شدت آنها را دنبال کرده و از خلال آنها می تواند به درک موقعیت و روند تحول یک جامعه پی ببرد، باید به پدیده گفتگو به مثابه یک مبادله ارتباطی…

ممنوعیت و مجازات

نظام های اجتماعی ، به هر شکل و با هر فرایندی که ساختارهای خود را به وجود آورده باشند و صرف نظر از آنکه تا چه اندازه ای به نظریه های تطوی باور داشته باشیم و یا نه، نظام هایی هستند که بر اساس توزیع قدرت شکل می گیرند. توزیع قدرت خود نیازی است…