مرور برچسب

نشانه شهری

انسان‌شناسی و گرافیسم: (بخش چهارم)

درسگفتارهای ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و گرافیسم/ (بخش چهارم)/ با همکاری فاطمه غریبی   یک روش برای درک تفاوت دریافت ، استفاده از تصاویر گوگل است. ما در اینجا از این روش برای مقایسه شهر‌ها از دیدگاه شهروندان همان شهر و توریست‌ها استفاده…