مرور برچسب

نسل كشی روس

گفتارهای عمومی (۱۲۴): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: روس_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…