مرور برچسب

نخستین شهروندان

شهر و شهروندی: گفتگو با ناصر فکوهی

نخستین شهروندان ، چه کسانی بودند ؟ هر چند که ریشه این کلمه از شهر می آید، و ریشه قدیمی تر آن به پلیس (شهر)های یونان برمی گردد و سابقه طولانی دارد، اما اولین بار این مفهوم به معنای امروزی آن در انقلاب فرانسه (1789م) مطرح شد ؛ و کوچکترین…