مرور برچسب

ناسیونالیسم قومی

کوچه بن‌بست نژادگرایی

کامران بارنجی- الیاس براهویی‌نژاد – با توجه به اینکه شما خود تهرانی هستید، دلیل علاقه‌مندی‌تان به قومیت‌ها چه بوده است؟ من اقوام را به مثابه یک خُرده‌فرهنگ در کنار سایر خرده‌فرهنگ‌های ایرانی از جمله خرده‌فرهنگ‌های شهری قرار می‌دهم که…