مرور برچسب

نارضایتی

سرخوردگی و انفعال در کشور

سرخوردگی و انفعال در کشور مثل یک بمب ساعتی است / فاصله زیادی تا موقعیت آرمانی داریم ناصر فکوهی گفت: اگر همه چیز درست انجام شود، حاکمیت دموکراتیک را دارای مشروعیت می‌دانند. یعنی اگر همه مردم بتوانند به صورت برابر انتخاب شوند و انتخاب کنند…