مرور برچسب

میراث فرهنگی

همگرایی تاریخی با میراث بزرگ فرهنگی اندیشه اجتماعی

معرفی و نقد مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های تاریخ انسانشناسی و جامعه‌شناسی از قرن نوزدهم تا امروز (۱) مقدمه همگرایی تاریخی با میراث بزرگ فرهنگی اندیشه اجتماعی ستون هفتگی جدید «اعتماد» در همکاری با «انسان‌شناسی و فرهنگ» هر هفته با…