مرور برچسب

مونث بودن

همیشه جای یک سبیل خالی است!(۲)

گفتگوی پیر بوردیو و کاترین پورتوون ترجمه ناصر فکوهی بخش دوم و نهایی(همراه با متن فرانسوی) تله راما: آیا مونث بودن برای یک زن مدیر همان معنایی را دارد که برای یک منشی؟ پیر بوردیو: نه، مسلما نه.محدودیت ها به کارکردها مربوط می شوند. زن…