مرور برچسب

مناسک

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۳)

داوید لوبروتون، برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور «رییس گروه، سه زخم به من نشان داد که روی آرنج خود داشت و گفت: باید یاد بگیرم که مثل یک هنرمند خودم را زخمی کنم. بعد، او به من یک تیغ ریش‌تراشی داد و نشانم داد چطور باید روی رگم زخم بزنم…

انسان شناسی درد و رنج (۸۱)

انسان‌شناسی درد و رنج، نوشته داوید لوبروتون، برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور سپس جوانان در حالی که هنوز سیخ‌ها و اشیائی که به آن‌ها آویخته شده، بر بدنشان آویزان است، به مرکز روستا برده می‌شوند. ماندان‌ها همان‌طور که فریاد می‌کشند، یک…

انسان شناسی درد و رنج (۸۰)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور در واقع، اغلب درد کشیدن به دلیل بی‌رحمی موجود در مناسک، نوعی افتخار برای مردان به حساب می‌آید (مورینیس، ۱۹۸۵). اگر جوان ناخواسته فریادی بکشد و یا وحشتی آشکار از خود نشان بدهد، یعنی از…

انسان‌شناسی درد و رنج (۷۹)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور در این گونه مناسک پاگشایی، درد، یکی از عوامل قدرتمند دگردیسی فرد است، و در کنار آن و در همین راستا، ما شاهد هستیم که فرد رمزآموز را زیر فشارهای کلامی و آزمون‌های دیگر نیز قرار می‌دهند:…

گزارش روزنامه اعتماد از نشست مناسک در شهر

عاطفه شمس مناسك به كمك مديريت شهري مي آيند فقدان مشاركت مردم، مهم ترين مشكل توسعه نامتوازن هشتاد و يكمين نشست يكشنبه هاي انسان شناسي و فرهنگ با عنوان «شهر و مناسك» روز يكشنبه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در ابتداي…