مرور برچسب

مناسک گذار و درد

انسان شناسی درد و رنج (۷۵)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور ژ. مایر (1992، 306- 267) مشاهده خود از یک کارگاه تغییر بدن در سانفرانسیسکو که در آن چهره‌های مشهور جنبش بدوی‌های مدرن نظیر فقیر مظفر، جیم وارد یا ریلین گالینا کار می‌کنند، را روایت…