مرور برچسب

مناسک مردانگی

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۲)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور آن‌هایی که در آخرین مرحله آویخته شدن مشارکت می‌کنند، کسانی‌اند که داوطلب شمن شدن هستند: کسانی که «همانطور که آویخته شده‌اند، به خورشید خیره می‌شوند»؛ طناب‌ها از خلال پوست سینه آن‌ها عبور…