مرور برچسب

مفاهیم سیاسی

گفتارهای عمومی (۱۵۰): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:تاریخ مختصر کمونیسم

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و پنجاهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۹): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:از لیبرالیسم کلاسیک تا…

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 1 تیر ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۴۸): مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم:آنارشیسم

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “مفاهیم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و هنری مهم قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 25 خرداد ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…