مرور برچسب

معرفی درس تاریخ انسان شناسی

معرفی واحد درسی تاریخ انسان شناسی

عنوان درس به انگلیسی: Introduction to Antyhopology تعداد واحد: 2 پیش نیاز: مبانی انسان‏شناسی شرح درس: این درس دو واحدی درآمدی است برای ورود به بحث نظریه ‏های انسان شناسی و پیش ‏نیاز آن درس به حساب می آید. تاریخ انسان شناسی، پس از…