مرور برچسب

مطالبات دانشجویی

۱۶ آذر، روز دانشجو

گفتگو با ناصر فکوهی، استاد انسانشناسی دانشگاه تهران درباره 16 آذر 1 خواسته‌‌های صنفی و اجتماعی در جنبش‌های دانشجویی، همیشه با تقاضاهای سیاسی همراه بوده است. دلیل این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دانشجویان به…