مرور برچسب

مشروعیت یابی

درآمدی بر حق اندیشیدن به مثابه یک دستاورد دموکراتیک

پیشگفتار دکتر ناصر فکوهی بر کتاب خانم زهره روحی عنوان:جستارهایی از تاریخ فرهنگی اندیشگی (تجربه هایی از ایران، غرب و شرق) جلد اول : از بهشت و دوزخ تا درآمدی بر عصر عقلانیت جلد دوم : مالکیت خصوصی، آگاهی و جامعه محل نشر :…