مرور برچسب

مسعود عربشاهی

وداع با نقاش آرام: مسعود عربشاهی (۱۳۱۴-۱۳۹۸)

مسعود عربشاهی یکی از درخشان‌ترین چهره‌های هنر معاصر و مدرن ایران در هشتاد چهار سالگی درگذشت. هنرمندان و ناقدان هنری درباره او بسیار نوشته و بسیار خواهند نوشت: سبک و سیاقی خاص که او را از دهه چهل تا امروز در یک خط مداوم در هنر های تجسمی…