مرور برچسب

مزداییسم

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (۸): تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش هشتم) /تاریخ باستان/  با همکاری آیدا نوابی   خوشبختی در ایران باستان به میانجی دین و آیین‌ پژوهش امروزی در تاریخ ایران چنین می‌پندارد که تحول دینی مستقیماً از زرتشت تاآخرین…