مرور برچسب

مزداگرایی

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (۷): تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش هفتم) /تاریخ باستان/  با همکاری آیدا نوابی                 مقدمه: درک مفهوم خوشبختی و دیدن ریشه‌های آن در تاریخ باستان تنها به جوامع غربی محدود نیست، ایران باستان به عنوان یکی از…