مرور برچسب

مرگ هراسی

ادگار مورن: «در انتظار مرگ، به زندگی بهتر بیاندیشیم»

برگردان ناصر فکوهی ادگار مورن (زاده 1921) فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی، که در ده سالگی پدر خود را از دست داد، در بیست و هشت سالگی کتاب مهمی درباره مرگ منتشر کرد با عنوان «انسان و مرگ» (Coréa,1951) او امروز صد سالگی را پشت سرگذاشته و به…