مرور برچسب

محیط شناسی فرهنگی

عکس فوری (۲۸۴): فرهنگ ایرانی چیست؟

بحث درباره فرهنگ و تعاریف آن از قدیمی‌ترین و شاید بتوان گفت از بی‌نتیجه‌ترین مباحث در عرصه علمی همچون جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بوده است که حاصل موقت آن در آغاز قرن بیستم در چند اصل موضوعه قابل خلاصه شدن است بدون آنکه بتوان  ادعا کرد این…