مرور برچسب

متفكران عمومی

گفتارهای عمومی (۱۱۹): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛کورنل وست

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و نوزدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 27 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…