مرور برچسب

مازلو

اندیشه و بحران ِ اندیشه

یکی از بحث‌هایی که در هفته‌‎های اخیر  بارها موضوع  مناقشه و گاه سردرگمی بوده است اینکه: در شرایط کمابیش وخیمی که کشور ما  در یکی دو سال اخیر تجربه می‌کند (بحران کرونا، سوء مدیریت‌ها، بحران‌‌های اجتماعی، گرانی  و....) آیا هنوز جایگاهی هم…