مرور برچسب

مادرتباری

انسان شناسی فرزندی

انسان شناسی فرزندی فرانسواز هریتیه فرانسواز هریتیه (Françoise Héritier) که در کلژ دو فرانس جایگزین کلود لوی-استروس شد متخصص نظام‌های خویشاوندی بود. در گفتگوی زیر که سال‌ها پیش انجام شده است (1985) و ما به نقل از مجله ادبی…