مرور برچسب

لوپن

عکس فوری (۲۳۱): ۴۸ ساعت تا فاجعه ای ناگزیر: انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه

کمتر از 48 ساعت دیگر، احتمال دارد فاجعه‌ای واقعی در فرانسه اتفاق بیافتد: پیروزی لوپن، نوفاشیست‌ پوپولیست و اسلام‌هراس. در این یادداشت به سه پرسش، پاسخ‌هایی کوتاه می‌دهیم: چرا چنین نتیجه‌ای را یک فاجعه بزرگ‌ و محتمل دانسته و چرا با وجود…

ماکرون، لوپن: یک قدم تا دوزخ

پنج سال پیش، در دور دوم  انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک جوان راست‌گرای وابسته به محافل سرمایه مالی، در برابر نماینده خانواده‌ای نسل‌اندر نسل راست افراطی، فاشیست، ضد اروپا، ضد‌روشنفکران و ضد‌مهاجران قرار گرفت. پهنه سیاسی زیر و رو شد. اما…