مرور برچسب

لومپن

لومپنیسم و پوپولیسم سیاسی

لومپن‌ها به بهشت نمی روند در تاریخ سیاسی قرن بیستم، دو واژه لومپنیسم و پوپولیسم، چه در نظریه و چه در رفتارهای سیاسی، به سختی با یکدیگر گره خورده‌اند. این تجربه‌ای است که هم می‌توان آن را در کشورهای مرکزی و توسعه‌یافته مشاهده کرد و هم در…

وقتی لومپن‌ها در نقش ناشر، نویسنده و مترجم وارد میدان می‌شوند

مصاحبه گر؛ آیدین پور خامنه در شرایطی که هزینه‌های تولید کتاب به‌شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده؛ روی آوردن به انتشار کتاب‌های عامه‌پسند و آثاری که شانس بیشتری در بازار کتاب دارند، راهکاری است که در سال‌های اخیر، حتا ناشران بزرگ و پرسابقه…