مرور برچسب

لندن

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ لندن، بروملی ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / لندن، بروملی 1 / مردمی آرام در شهری به دور از هیاهو / حومه لندن، شهر بروملی / تابستان 1385 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان…