مرور برچسب

لغو مجازات اعدام

اعدام

5 سال پیش با شروع دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران در فرانسه، وی به یکی از جسورانه ترین برنامه های پیشنهادی اش در دوران کارزار انتخاباتی، جامه عمل پوشاند و در 17 سپتامبر سال 1981 تنها چند ماه پس از شروع کار کابینه جدید، وزیر دادگستری او،…