مرور برچسب

قوم گرایی

عکس فوری (۲۷۱): «ایران بزرگ فرهنگی» پشت در منتظر بماند

درباره ممنوعیت‌های نژادپرستانه ورود افغانستانی‌ها به «بام‌لند» و «خرید بلیط از مترو» سال جدید هر روز قصه تلخ دیگری به همراه دارد. و هر‌چند برخی از این قصه‌ها، آنقدر تکراری‌اند که به نظر ملال‌آور می‌آیند اما همین تکرارها خود گویای مصیبتی…

روشنفکران و پتانسیل اختلافات قومی‌

گفتگو‌گر: قاسم منصور آل کثیر پس از فرایند دولت – ملت‌ها که اغلب همراه با یکسان‌سازی فرهنگی بود، بعد از مدتی هویت‌های اقلیت در مقابل فرهنگ یا گفتمان مسلط برای حفظ یا دفاع از خود «واکنش»‌هایی نشان می‌دهند. گاهی این «واکنش»‌ها آنقدر فربه…

کوچه بن‌بست نژادگرایی

کامران بارنجی- الیاس براهویی‌نژاد – با توجه به اینکه شما خود تهرانی هستید، دلیل علاقه‌مندی‌تان به قومیت‌ها چه بوده است؟ من اقوام را به مثابه یک خُرده‌فرهنگ در کنار سایر خرده‌فرهنگ‌های ایرانی از جمله خرده‌فرهنگ‌های شهری قرار می‌دهم که…