مرور برچسب

قومیت

پاره های اندیشه و هنر (۱۰): زیست شناسی اجتماعی (سوسیوبیولوژی) قومیت

 مارکو مارتینیلو/ برگردان ناصر فکوهی زیست‌شناسی اجتماعی، رشته‌ای است نه چندان قدیمی که ظهور آن را عمدتا با کتاب ادوارد ویلسون با عنوان: « زیست‌شناسی اجتماعی‌، یک تالیف جدید» در 1975 رقم می‌زنند. وهمانگونه که از نام این شاخه مشخص است، در…

״هویت ایرانی״ در گذر از ״قومیت״ به ״ملیت״

״هویت ایرانی״ در گذر از ״قومیت״ به ״ملیت״ شکوفه آذر • برخی معتقدند رسوخ و نفوذ در فرهنگ و هویت جوامع کهنسالی مثل ایران، یونان، هند و مصر بسیار دشوارتر است از رسوخ و نفوذ در جوامع تازه شکل گرفته ای مثل فرانسه و آلمان. یعنی فرهنگ و هویت…