مرور برچسب

قصه های مجید

آخرین انشای مجید: چرا بعضی‌ها خودشان را می‌کشند؟ 

درگذشت کیومرث_پور‌احمد (1328-1402)  بعضی‌ها خودشان را می‌کشند چون دنیا جای خوبی نیست. آدم‌های خوب در این دنیا جایی ندارند که کار و زندگی کنند. بعضی آدم‌ها خودشان را می‌کشند چون نمی‌توانند ببینند کنار دستشان، این همه  بلا بر سر دیگران…