مرور برچسب

قربانی

انسان شناسی درد و رنج (۸۰)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور در واقع، اغلب درد کشیدن به دلیل بی‌رحمی موجود در مناسک، نوعی افتخار برای مردان به حساب می‌آید (مورینیس، ۱۹۸۵). اگر جوان ناخواسته فریادی بکشد و یا وحشتی آشکار از خود نشان بدهد، یعنی از…