مرور برچسب

قدرت سیایس

درهم‌آمیزی فرهنگی و قدرت سیاسی در امریکای لاتین؛ گفتگوی ناصر فکوهی و عبداله کوثری

تصویر: نقاشی از فریدا کالو این گفتگو را با دوستی گرانقدر آغاز می کنیم که زبان و ادب فارسی بسیار مدیون اوست. عبداله کوثری که ترجمه‌های زیبایش از ادبیات امریکای لاتین در سال های اخیر نقشی ارزنده در توانمند شدن زبان فارسی و در گسترش این…