مرور برچسب

قتل های ناموسی

مردهای بزدل, قتلهای ناموسی

گفتگوگر: قاسم منصور آل کثیر خشونت‌ها و نابسامانی‌هایی که در جهان اتفاق می‌افتند را من به تعصب و ناآگاهی و سوء استفاده از دیدگاه‌های انسان‌ها ربط می‌دهم، نه به دین ولو به مثابه بازتابی ذهنی از کنش مادی آن‌ها. عصرایران؛ قاسم منصور آل کثیر…