مرور برچسب

قاعده سنی و زیستی

آفرینش شهر با پرسه‌زنی

پرسه زنی چیست و اساسا وجه تمایزش با پیاده روی کجاست؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، باید به زبان و فرهنگ و همچنین زمانه‌ای که از آن سخن می‌گوییم، توجه کنیم. این واژه همچون بسیاری از واژگان فارسی مدرن – که پیشینه‌اش را شاید بتوان به…