مرور برچسب

فیلیپ گوستون

موزه خیال (۱۹) / فیلیپ گوستون (۱۹۱۳-۱۹۸۰)

تصویر: تابلوِ در رختخواب (1971) فیلیپ گوستون (Philip Guston) نقاش آمریکایی در گرایش اکسپرسیونیسم انتزاعی از اعضای مکتب نیویورک بود که در دهه‌‌های 1950 و 1960 به مثابه جایگاهی  برای هنرمندان آوانگارد در چارچوب جریان عمومی «ضد فرهنگ»…