مرور برچسب

فیلم مستند

اندوه بار چون دوتار: نگاهی به مستند «طرقه» اثر محمد حسن دامن زن

طرقه، اثر محمد حسن دامن زن، رنگی، 52 دقیقه، 1387. «ازمیان دشت های سرسبز، خودت را برسان که دردهایم انبوه شده است گله را پشت چادر ما بخوابان شاید با دیدنت دردهایم التیام یابد» چهار زن، در روستا های شمال خراسان، از دردهایشان می گویند…

گزارش برنامه ی پخش فیلم‌های مستند «آقای هنر» و «آقایان پرنده»

روز سه‌شنبه 5 آذرماه 1387 در اولین جلسه ی نمایش فیلم‌های مستند که به همت گروه انسان شناسی فرهنگیِ انجمن جامعه‌شناسی برگزار می شوند، فیلم‌های «آقای هنر» و «آقایان پرنده» اثر رضا بهرامی‌نژاد، با حضور وی در کنار دکتر ناصر فکوهی به نمایش…