مرور برچسب

فمینیسم راست

گفتارهای عمومی (۴۹): فمینیسم راست

فمینیسم راست همان‌گونه که در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم، مطالبات زنان و کارگران در دوران انقلاب صنعتی هم‌پوشانی داشتند. همچنین زنان از جایگاه مادری پیش و بیش از مردان به کار کودکان معترض بودند و البته دستاوردهای ارزشمندی نیز در جوامع…