مرور برچسب

فقر فرهنگی

پرسش از فرهنگ(۱۹): آیا دیجیتالی شدن سبب فقر فرهنگی می شود؟

تصویرِ نوشتار در ابتدای دهه 1980، هنگامی که هنوز انقلاب اطلاعاتی و مفهوم شبکه ای شدن و دیچیتالی شدن جهان، چندان مطرح نبودند، رولان بارت، فیلسوف و منتقد ادبی فرانسه، در کتاب «امپراتوری نشانه ها»ی خود از «بمباران نشانه ها» نسبت به انسان ها…