مرور برچسب

فساد فراگیر

عکس فوری (۲۳۴): نولیبرالیسم به سبک ایرانی

سال جدید (۱۴۰۱) تنها با اخبار تلخی از جهان، یعنی تجاوز روسیه به اوکراین و آغاز جنگ و بحرانی که کشور متجاوز را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، سی سال به عقب کشید، کشور مورد تجاوز را به ویرانه‌ای تقریبا کامل تبدیل کرد و جهان را به سوی یک بحران…