مرور برچسب

فرهنگ جنسیتی

پرسش از فرهنگ(۱۴): آیا می توان از فرهنگ جنسیتی نام برد؟

جنس فرهنگ بحث درباره تفاوت های دو جنس در دوره ای طولانی یعنی از سال های پس از جنگ جهانی دوم تا دهه 1990، دستکم تحت تاثیر دو چهره بسیار مهم یعنی بتی فریدن در ایالات متحده و سیمون دوبووار در فرانسه، بر گروهی از پیش فرض ها استوار بود که…