مرور برچسب

فرهنگ بلوچ

بلوچستان؛ جایی فراتر از تصاویر کلیشه‌ای

دربارۀ گسترۀ فرهنگی بلوچستان در طول تاریخ سال‌هاست عادت کرده‌ایم هر بار سخن از بلوچ‌ها و بلوچستان به میان می‌آید، جز تصاویری از فقر و محرومیت‌، از سرزمینی خالی و بیابانی و بی‌آب‌وعلف، مردمانی دردمند و زندگی سخت آن‌ها به ذهن‌مان نرسد.…