مرور برچسب

فرش ایرانی

خوانش ِ فرش به مثابه بیان رسانه ای تکثر هویت ایرانی

پهنه تمدنی ایرانی که از افعانستان تا زاگرس و از خلیج فارس تا جنوب قفقاز با نام «ایران فرهنگی» شناخته می شود، یک میراث بشری است و به قوم و نژاد و فرهنگ واحدی در زمان و مکان مشخص، تعلق ندارد: این یادگار برجسته تاریخ انسانی، حاصل گر هم آمدن…