مرور برچسب

فاشیسم پرتغال

گفتارهای عمومی (۱۳۸): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در اسپانیا و پرتغال

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 10 فروردین 1401 در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…