مرور برچسب

فاشیسم در آسیای میانه

گفتارهای عمومی (۱۴۴): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر: فاشیسم در آسیای میانه و جنوبی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…