مرور برچسب

عشق رمانتیک

انسان‌شناسی عشق و عواطف

نخستین تفاوتی که میان رویکرد روان‌شناختی و انسان‌شناختی نسبت به عشق وجود دارد، تمرکز رویکرد نخست، اغلب (به ویژه در رویکردروانکاوانه) بر روابط جنسی است، در حالی که انسان‌شناسی بی‌آنکه اهمیت روابط را نفی کند، همچون همیشه عناصر فرهنگی بی‌شماری…