مرور برچسب

صنعتی شدن

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما (۱۵): بابل

بابل (2006)  / الخاندرو گونسالس ایناریتو (1963) / سقوط از فراز برج : پوزخند خدایان، گنگی آدم‌ها انسان‌ها سخن می‌گویند و سکوت را فراموش می‌کنند؛ انسان‌ها حرکت می‌کنند و سکون را از یاد می‌برند؛ انسان‌ها غذا می‌خورند، نفس می‌کشند‌، گرما را…