مرور برچسب

شوک درمانی

درباره اعتراضات اجتماعی کنونی

سخنی درباره اعتراضات اجتماعی کنونی: «شوک درمانی» یا «انقباض سیاسی»؟ با چند پرسش و پاسخ ساده – بدون آن‌که تن به هیجان و احساسات بدهیم و بدون آن‌که در قدم نخست، خواسته باشیم به دلایل و مسئولیت‌های ایجاد آن‌ها بپردازیم – آغازکنیم: در چهار…