مرور برچسب

شهر و سینما

بوطیقای شهر – بخش ۶۲

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه باران در همان حال زیبایی خاصی را به ما نشان می‌داد که تنها به چنین شهرهای کوچکی تعلق دارد. حال چه شهری چون آنژو و چه گویین . در حقیقت باران وجه تماشایی شهر را از آن می‌شست و جنب‌وجوش‌های…