مرور برچسب

شهروند و وحدت ملی

ملت، شهروند و وحدت ملی: گفتگو با ناصر فکوهی

- بدیهی است که در ابتدا می‌بایست کلیدواژه‌های بحث را روشن کرد و آنگاه اقدام به تحلیل یک موضوع کرد. اما اجازه می‌خواهم گفت‌وگو را از نقطه نامتعارفی آغاز کنم. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ما می‌بایست بین دو مفهوم "ملت-دولت" و…