مرور برچسب

شهرنشینی

آپارتمان‌هایی بی‌ریشه برای آدم‌هایی بی‌ریشه‎‌تر

در سال‌های دهه ۱۳۴۰، همانگونه که می‌دانیم سیاست فرهنگی رژیم پیشین ملغمه‌ای بود از تضادها‌: از یک سو، نوعی دموکراسی فرهنگی آغاز شده بود که در بسیاری موارد به گسترش و حتی تعمیق و ریشه‌گرفتن گروهی از فرایندها و رفتارهای فرهنگی مفید دامن می‌زد…

گفتگو با رولان کاسترو: همراهی ناگزیر شهرنشینی و شهروندی

فیلیپ ترتیاک برگردان ناصر فکوهی در اوایل ماه مارس آینده، رولان کاسترو(Roland Castro)، معمار، کتابی با عنوانی گویا منتشر می کند: باید همه چیز را از نو ساخت (آرشیپل)( Il faut tout reconstruire- L’Archipel). او همراه با آندره کانال…

شهرنشینی، دموکراسی اقلیت‌هاست: گفتگو با ناصر فکوهی

محمدجواد صابری گسترش شهرنشینی از لحاظ تاریخی یکی از مهم ترین و شاخص ترین پیامدهای انقلاب صنعتی و انقلاب‌های سیاسی دولت‌های ملی یا دولت – ملت‌ها بوده است. شهرها، هر چند پیش از این دولت‌ها و پیش از تولید انبوه صنعتی وجود داشتند اما، به هیچ…

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی، در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی حسن ظهوري منشا نمادهای شهری ناشناخته است همواره از شهر و شهرنشینی به عنوان بزرگ ترین زیست گاه و موقعیت انسان معاصر یاد می شود. زیست گاهی که به واسطه…